Israel mở rộng tấn công Dải Gaza trên bộ giữa nỗi lo về thảm hoạ nhân đạo

Quân đội Israel đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt năng lực quản lý, sức mạnh quân sự của Hamas và đưa con tin về nhà.