Hunter Biden trở thành con tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bị kết tội

Ngày 11/6, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên ở Wilmington thuộc bang Delaware đã kết luận rằng bị cáo Hunter Biden có tội đối với cả ba tội danh chống lại anh ta, bao gồm khai man liên quan đến việc mua súng.