Hồ chứa cạn nước, trâu bò chết khô vì hạn hán cực đoan tại Mexico

Mexico đang phải đối mặt với một đợt hạn hán cực đoan và bất thường, ảnh hưởng tới 90% diện tích nước này.