Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc nhìn từ trên không

Sau hơn 70 ngày liền nhiệt độ cao khắc nghiệt và hầu như không có mưa, Trung Quốc đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử dữ liệu.