Hơn 6.000 m3 cát phục vụ công trình đầu tư công nhưng lại bán ra ngoài

Công trình khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô thị đoạn kênh Cũ (ở Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh, làm chủ đầu tư với số vốn hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, số cát cần thiết để san lấp thực hiện công trình đã bị bán ra bên ngoài với khối lượng không nhỏ.