Thất thoát tiền tỷ từ việc bán trộm cát dự án tại Quảng Ngãi

Núp bóng dưới danh nghĩa phục vụ cho dự án, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã lén lút bán cát ra ngoài để hưởng lợi, gây thất thoát hàng tỷ đồng.