Hội nghị Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề cấp bách

Chương trình nghị sự năm nay bao gồm 6 phiên họp về các vấn đề như phát triển châu Phi và biến đổi khí hậu, tình hình ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine, di cư, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và một phiên họp đặc biệt về trí tuệ nhân tạo và năng lượng.