Phương Tây bất đồng về cách Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ

Sự chia rẽ trong các nước NATO xuất phát từ lo ngại Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến phản ứng tiềm tàng từ Moskva và gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho chính họ.