Hoàn thiện chính sách để tạo ra ‘cú hích’ cho ngành AI của Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ quý I/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 10/4, nhiều vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được đưa ra và giải đáp thỏa đáng, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.