Podcast

Hồ sơ mật: Vụ trộm trang sức lớn nhất New York thế kỷ 20

Hồ sơ mật: Vụ trộm trang sức lớn nhất New York thế kỷ 20

Từ lâu những món trang sức tuyệt đẹp và mang giá trị cao luôn là mục tiêu hàng đầu của đạo chích. Hãy cùng chúng tôi quay ngược về quá khứ để dõi theo vụ trộm trang sức lớn nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20.

00:00 / 00:00
0:00