Podcast

Hồ sơ mật: Người con gái với 2.500 nhân cách, đưa 6 'người' ra tòa vạch trần tội ác của bố đẻ

Hồ sơ mật: Người con gái với 2.500 nhân cách, đưa 6 'người' ra tòa vạch trần tội ác của bố đẻ

Bị bố đẻ cưỡng bức, lạm dụng từ khi mới 4 tuổi, Jeni Heynes đã tạo ra 2.500 nhân cách khác nhau để có thể sống với nỗi đau, và cuối cùng đã đưa 6 nhân cách ra tòa làm chứng, vạch trần tội ác của người bố "quỷ dữ".

00:00 / 00:00
0:00