Podcast

Hồ sơ mật: Mỹ đại bại trong lần duy nhất can thiệp quân sự vào Nga

Hồ sơ mật: Mỹ đại bại trong lần duy nhất can thiệp quân sự vào Nga

Quân đội Mỹ và Hồng quân Liên Xô vẫn kình địch nhau, nhưng chỉ có một lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử hai bên đối đầu trực tiếp trên lãnh thổ Nga, và thất bại đã thuộc về người Mỹ.

00:00 / 00:00
0:00