Hệ quả tàn khốc của xung đột Israel - Hamas đối với Dải Gaza

Xung đột không chỉ khiến hơn 60.000 tòa nhà ở Dải Gaza bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm khoảng một nửa số tòa nhà ở phía Bắc Gaza, mà còn đẩy 80% dân số của dải đất ở Palestine này rơi vào cảnh không nhà không cửa, giết chết ít nhất 14.000 người.