Xung đột Israel - Hamas: Bệnh viện Al-Shifa từ nơi cứu người thành 'vùng chết chóc'

Hình ảnh mới nhất của Reuters cho thấy còn khoảng 100 bệnh nhân và nhân viên y tế đã bị bỏ lại tại bệnh viện Al-Shifa vốn đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả là một vùng chết chóc.