Hàng tấn tôm hùm không thể thông quan ở cửa khẩu Móng Cái

Chi cục Hải quan TP Móng Cái cho biết, việc hạn chế nhập tôm hùm phía Trung Quốc bắt đầu từ khoảng 3 ngày nay.