Cảnh báo giả mạo giấy chứng nhận xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật – SPS Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết, đơn vị này chưa nhận được thông báo về biểu mẫu "Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc".