'Hạn hán' tuyết mùa đông dài nhất lịch sử ở New York

Tính đến ngày 29/1, thành phố New York đã trải qua 326 ngày không có tuyết rơi, phá kỷ lục về đợt tuyết muộn nhất trong mùa Đông. Kỷ lục trước đó từng được thiết lập 50 năm trước đây.