Mùa đông khắc nghiệt càn quét khắp châu Á

Châu Á đang phải hứng chịu đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh. Trong đó, một số quốc gia đã báo cáo nhiều người tử vong.