Hạ viện Mỹ chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden

Ngày 13/12, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống.