Lễ nhậm chức khác biệt của ông Joe Biden

Vào ngày 20/1, ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ tại Điện Capitol ở Washington. Sự kiện này được nhận định là một buổi lễ chưa từng có tiền lệ, giữa mối nguy "kép" về an ninh và dịch bệnh.