Hà Tĩnh: Giải tỏa toàn bộ ki-ốt gây mất mỹ quan ở Thiên Cầm

Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và những hộ kinh doanh ở ki-ốt, nhà hàng mặt tiền thuộc Khu du lịch Thiên Cầm đang tiến hành tháo dỡ toàn bộ ki-ốt làm mất mỹ quan ảnh hưởng đến cảnh quan Khu du lịch Thiên Cầm.