Cưỡng chế tháo dỡ 7 cơ sở xây dựng trái phép để đón khách Trung Quốc

UBND xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các lực lượng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 7 cơ sở xây dựng trái phép trên địa bàn, chuyên đón khách Trung Quốc.