Hà Nội tạm dừng thực hiện rà soát thông tin của học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tạm dừng thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của các đối tượng trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 5 và lớp 9 cho đến khi có hướng dẫn mới.