Kiến nghị không dùng xác nhận cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, với những trường hợp công dân chưa đổi giấy chứng minh nhân dân hoặc dùng căn cước công dân chưa gắn chip nên không thể thực hiện quét mã QRCode. Khi đó, người dân phải liên hệ công an để yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú.