Hà Nội: Phá dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Việc phá dỡ các công trình sai phạm sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến hết tháng 6, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 8 để đảm bảo bàn giao công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho quận Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023.