Xử lý dứt điểm sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ thủ đô trong tháng 9/2023

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các đơn vị phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm trong thời gian từ nay đến tháng 9/2023, phải xử lý dứt điểm tồn tại trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.