Hà Nội: Nhà nằm giữa đường gây mất an toàn giao thông

Những ngôi nhà "dị dạng" còn sót lại sau khi làm đường đang gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Thủ đô.