Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024: Thu thập đủ thông tin của mọi nhân khẩu thực tế

Sáng 1/4, Tổng cục Thống kê tổ chức lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, thời gian điều tra đến ngày 30/4/2024. Đối tượng điều tra bao gồm cả người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ở tại hộ dân cư nhằm phản ánh đầy đủ số lượng nhân khẩu hiện đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ việc xây dựng hoạch định và chính sách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.