Hà Nội: Người dân xếp hàng dài chờ làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Mặc dù Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ủy quyền tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho 9 quận, huyện, thị xã trên địa bàn, đồng thời tiếp nhận hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhưng nhiều người dân vẫn đến xếp hàng dài chờ làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa của Sở ở số 258 đường Võ Chí Công và số 16 phố Cao Bá Quát.