Góp phần làm nên một Việt Nam tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hoạt động truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng đã góp phần để bạn bè quốc tế biết đến một Việt Nam an toàn, thân thiện, ổn định, hội nhập và phát triển.