Gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho thủy sản liệu có trúng?

Gói tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực lâm, thủy sản vừa được ngành Ngân hàng đưa vào thực hiện. Chính sách ưu đãi lãi suất liệu có "trúng" với doanh nghiệp và ngân hàng trong thời điểm này?