Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được 95 tỷ

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng.