Góc nhìn khác về việc không đỗ lớp 10 công lập

Câu chuyện đỗ, trượt vào lớp 10 tại Hà Nội nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội bởi đây là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm lớn nhất cả nước. Không đỗ trường công lập, thì sao? Liệu không đỗ trường công lập có phải là một thất bại học đường hay không? Cha mẹ nên làm gì để giúp con đối diện thực tế và chọn hướng đi mới cho tương lai?