Phụ huynh vất vả tìm chỗ học lớp 10 cho con em

Năm nay chỉ có khoảng 55,7% số học sinh tốt nghiệp THCS đỗ vào các trường công lập tại Hà Nội. Vì vậy, ngay sau khi Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh đã chạy đôn chạy đáo để tìm trường học, nộp hồ sơ vào trường tư thục cho con em.