Podcast

Góc lạ thế giới: Em bé AI đầu tiên trên thế giới

Góc lạ thế giới: Em bé AI đầu tiên trên thế giới

Trước đây, con người chỉ biết đến những con robot đơn giản, nhận lệnh từ chủ nhân một cách máy móc. Nhưng vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một em bé AI có khả năng học hỏi và phát triển cảm xúc từ con người, đưa tương lai AI lên một tầm cao mới.

00:00 / 00:00
0:00