Gỡ vướng trong hợp tác Bảo hiểm - Ngân hàng

Những bất cập của bảo hiểm liên kết với ngân hàng nổi lên trong thời gian qua là bài toán cần phải tháo gỡ. Ý kiến này được đưa ra tại tọa đàm “Hợp tác giữa Bảo hiểm - Ngân hàng: Thực trạng và vướng mắc cần tháo gỡ” vừa tổ chức tại Hà Nội.