Podcast

Giải pháp chuyển đổi cảng theo hướng thông minh và xanh hơn

Giải pháp chuyển đổi cảng theo hướng thông minh và xanh hơn

Đại dịch COVID-19 vừa qua đã cho thế giới thấy rõ, điểm yếu của chuỗi logistics và ngành cảng biển cần phải có sự chuyển đổi để giải quyết các thách thức mới và chuẩn bị sẵn sàng cho các xu hướng liên tục thay đổi trong nền kinh tế thế giới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt Kế hoạch phát triển cảng biển xanh từ năm 2020 – 2030. Vì lý do này, Việt Nam tích cực học tập các kinh nghiệm và công nghệ quốc tế về chuyển đổi cảng theo hướng thông minh và xanh hơn.

00:00 / 00:00
0:00