Giữ gìn làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc – Hà Đông

Làng dệt lụa Vạn Phúc còn có tên gọi khác là làng dệt lụa Hà Đông, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tồn tại hơn 1000 năm, làng Vạn Phúc là một trong những làng dệt lụa đẹp nhất ở Việt Nam, được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất, vẫn còn duy trì hoạt động đến ngày nay”.