Gần 83.500 đơn vị chậm đóng bảo hiểm với số tiền hơn 5.380 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8-2023, toàn thành phố Hà Nội còn 83.473 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền hơn 5.380 tỷ đồng, bằng 8,37% số tiền cần thu, trong đó tỷ lệ nợ phải tính lãi bằng 2,87%.