Doanh nghiệp 'khát' vốn cho sản xuất xanh

Sản xuất xanh, đảm bảo bền vững về sản phẩm và môi trường là đòi hỏi cấp thiết. Mới đây nhất, châu Âu đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn xanh đối với một số sản phẩm nhập khẩu. Việc chuyển đổi sang sản xuất xanh là không thể chậm trễ, nhưng nhiều doanh nghiệp còn "loay hoay" do thiếu vốn.