Doanh nghiệp thiếu vốn vì ngóng hoàn thuế VAT

Sau công điện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế có văn bản đôn đốc Cục Thuế các tỉnh, thành đẩy mạnh giải quyết hoàn thuế VAT, nhưng đến nay, tiến độ vẫn chậm, doanh nghiệp vẫn đang ngóng chờ hoàn thuế, trong khi thiếu vốn cho quá trình sản xuất.