Doanh nghiệp cạn đơn hàng, lao động sụt giảm mạnh

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình lao động việc làm quý I năm 2023. Theo đó, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp diễn, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc… buộc phải cắt bớt một phần lợi nhuận là một trong những hướng đi của nhiều doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.