Điều kiện xác định người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24 quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.