Tâm lý kỳ thị người mắc HIV vẫn đè nặng xã hội châu Á

Người mắc HIV tại châu Á vẫn phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử, mặc dù công tác điều trị đã đạt tiến triển rõ rệt. Sự kỳ thị này chính là rào cản cuối cùng trong cuộc chiến chống HIV.