Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) mới đây đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về chính sách giảm VAT năm 2023, theo đó Bộ đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng.