Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng

Hội tư vấn thuế Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023.