Đề xuất sớm có quy chuẩn phòng cháy chữa cháy với 'chung cư mini'

UBND TP Hà Nội đề xuất Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.