Hà Nội phấn đấu mỗi gia đình đều có phương tiện chữa cháy

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ ‘Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân’; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và cứu nạn cứu hộ.