Đề xuất đánh thuế giao dịch vàng

Sau 1 tuần Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều hành thị trường vàng theo phương pháp mới, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới cũng được thu hẹp đáng kể, từ khoảng 18 triệu đồng/lượng, đã giảm còn chênh cao hơn khoảng 5 - 6 triệu đồng/lượng. Để tiếp tục ổn định thị trường vàng, nhiều ý kiến đề xuất cần đánh thuế giao dịch vàng để tránh hiện tượng đầu cơ, găm giữ vàng miếng.