Người dân phải khai báo danh tính để giao dịch vàng miếng tại ngân hàng

Theo đại diện của các Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, 4 ngân hàng trong nhóm này sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân từ ngày 3/6/2024. Các ngân hàng đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân.